Leerwerkverkiezing 2024

CRITERIA LEERWERKVERKIEZING LELYSTAD

Criteria leerwerkbedrijf
•Het bedrijf is gevestigd in Lelystad of een vestiging van het bedrijf heeft een adres in Lelystad (niet uitsluitend een postbusadres).
• Het bedrijf heeft in 2024 ten minste één persoon in het bedrijf opgeleid en is ten minste 3 jaar als leerwerkbedrijf actief. Bijvoorbeeld met een stageplaats, werkervaringstage  of leerwerkbaan. Het gaat in ieder geval om een combinatie van leren en werken, waarbij het verwerven van beroepsgerichte competenties centraal staan.
• Het winnende bedrijf stemt in met de publiciteit die Lelystad genereert rondom de verkiezing beste leerwerkbedrijf van Lelystad 2024.
• Bedrijven kunnen zichzelf voordragen of voorgedragen worden door een talent, onderwijsinstelling, kenniscentrum of intermediaire organisatie.
• Het bedrijf heeft een inspirerende motivatie/visie op leren en werken.
• Het bedrijf biedt gestructureerde begeleiding aan mensen in het verwerven van beroepsgerichte competenties en voert een personeelsbeleid dat is gericht op de ontwikkeling van mensen.
Aanmelden van het beste leerwerkbedrijf 2024

Criteria voor de talenten
• Het talent is ingeschreven in de GBA en heeft zijn of haar woonadres in de gemeente Lelystad.
• Het talent is tussen de 18 en 67 jaar oud.
• Het talent onderscheidt zich, in positieve zin, van anderen in een soortgelijke leerwerksituatie, bijvoorbeeld door:
a) Het niveau van competent handelen in verhouding tot ervaring, in tijd gemeten;
b) De manier waarop het talent kennis en vaardigheden verwerft.

Aanmelden van het beste talent 2024

© 2020 Copyright Lelystad Akkoord. Alle rechten voorbehouden. Powered by Het Medialab