Aanmelding voor verkiezing beste leerwerkbedrijf en beste talent 2017 gestart: Draag een talent of onderneming voor!

De combinatie leren en werken is erg belangrijk voor het behalen van een startkwalificatie om een beroepsopleiding te kunnen volgen. Dit geldt zowel voor bedrijven en werkgevers, als voor leerlingen, de werknemers van de toekomst. Praktijkervaring opdoen is van onschatbare waarde. Dit kan alleen met de medewerking van (leerwerk)bedrijven.

Als waardering voor de inspanningen en prestaties van leerwerkbedrijven en uitzonderlijke talenten, organiseert het Lelystad Akkoord de Leerwerkverkiezing 2017.   Leerwerkbedrijven mogen trots zijn op hun inspanningen en hun voorbeeldfunctie richting andere bedrijven. Deze bedrijven kunnen zowel zichzelf als andere leerwerkbedrijven aanmelden. Door deelname aan de Leerwerkverkiezing 2017 geven bedrijven aan belang te hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Daarnaast kunnen scholen en leerwerkbedrijven leerlingen/stagiaires, die zij zien als uitzonderlijk leerwerktalent, aanmelden voor de Leerwerkverkiezing. Ook voor de leerwerktalenten geldt, dat zij een stimulans zijn voor anderen. Bij de talenten gaat het om zowel beginnende beroepsbeoefenaars als mensen die op latere leeftijd een andere beroepsrichting hebben gekozen.

Voordragen Kandidaten voor de titel Beste Leerwerkbedrijf 2017 en Beste Talent 2017 kunnen zichzelf voordragen of worden voorgedragen. Dit kan tot 12 maart 2018 via de website www.lelystadakkoord.nl. Op deze website zijn ook de criteria te vinden, waaraan de kandidaten moeten voldoen.

Feestelijke prijsuitreiking: save the date Een deskundige jury bepaalt de winnaars van de onderscheidingen. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens twee feestelijke bijeenkomsten. Op woensdag 11 april a.s., 15.00 uur (MBO College) wordt het Beste Talent in het zonnetje gezet. Op maandag 7 mei a.s., 15.30 uur (Werkbedrijf Lelystad), wordt het Beste Leerwerkbedrijf bekend gemaakt. U bent bij beide bijeenkomsten van harte welkom. Aanmelden kan via deze link.

© 2020 Copyright Lelystad Akkoord. Alle rechten voorbehouden. Powered by Het Medialab