Over ons

Lelystad werkt aan eigen sociaaleconomisch akkoord: het ‘Lelystad Akkoord’

Het Lelystad Akkoord gaat de komende maanden aan de slag om overheid, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen om gezamenlijk te werken aan een zogenoemde ‘inclusieve arbeidsmarkt’. Daarin blijft niemand aan de kant staan en is er ruimte op de arbeidsmarkt voor ieders talent. Dat vraagt om een goed opgeleide beroepsbevolking, om een adequaat onderwijsaanbod dat aansluit op de behoeften van het bedrijfsleven. Zorg voor mensen die uitvallen of bescherming nodig hebben hoort daar ook bij.

 

Stage, leren en echte banen

Concreet krijgt dit uitwerking in het – zo veel als nodig – realiseren van stageplekken, leerwerkplekken, werkervaringstrajecten, garantiebanen en ‘echte’ banen. Alle partijen worden aangesproken op hun rol als werkgever en op hun verantwoordelijkheid van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Daarbij hoort het creëren van werkplekken en samenwerking met andere partijen ter voorkoming van vroegtijdige schooluitval, (jeugd)werkloosheid en uitsluiting van kwetsbare groepen.

Dit levert uiteindelijk een sterkere sociaaleconomische positie van Lelystad en dat is goed voor iedereen!

Stuurgroep

Het Lelystad Akkoord heeft een stuurgroep die gevormd wordt door Tom Lansink (namens de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland), Andries Greiner (voormalig gedeputeerde en huidig voorzitter Bedrijfskring Lelystad), Ben Vermeer (directeur van MBO College Lelystad), Rob van Reijswoud (gemeente Lelystad) en Onno Vermooten (directeur van Werkbedrijf Lelystad). Daarnaast is campagnemanager Irene Medema de trekker van het geheel.

Doelstelling
We willen samen jaarlijks 150 plaatsen realiseren voor de inclusieve arbeidsmarkt.