Flevodrome biedt een plek aan jongeren die vaak een extra steuntje in de rug nodig hebben richting onderwijs of arbeid. Veelal is er sprake van multi-problematiek en daarmee een grotere afstand tot de arbeidsmarkt of (beroeps-) onderwijs. Flevodrome is onderdeel van Eduvier Onderwijsgroep en opgericht met ondersteuning van de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland.

Aanpak

Bij Flevodrome leren de jongeren vooral in de praktijk. Waar er voorheen vooral met hout werd gewerkt als middel om te leren, is Flevodrome inmiddels een breder aanbod aan het ontwikkelen, meer vraaggericht. Denk hierbij aan algemene techniek, groen, logistiek, zorg en welzijn, consumptief of voeding en sport.

Onze uitdaging is om jongeren hun motivatie weer te laten vinden om te leren. En leren doe je niet alleen uit boeken! Leren doe je door te ervaren, te proberen, te onderzoeken, te ontdekken! En dat kan bij Flevodrome. Hoe?

Bij Flevodrome werken wij met veel persoonlijke aandacht. Jongeren worden dagelijks begeleid door een werkmeester. De werkmeester begeleidt de jongeren bij hun realiseren van hun leerdoelen. Denk aan het leren van de basis werknemersvaardigheden en beroepshouding (op tijd komen, duidelijk communiceren, solliciteren), maar ook bijvoorbeeld bij het behalen van branche gerichte certificaten. Wanneer een jongere weer naar school wil of een opleiding wil volgen wordt er gewerkt aan studievaardigheden.

Wanneer de jongere klaar is voor de volgende stap, kijken we samen met de jongere waar dat kan. Dit kan zijn school (vaak MBO Entree opleiding), een passende stageplek bij een leerbedrijf of zelfs een echte baan! Flevodrome ondersteunt en begeleidt de jongere ook bij dit traject.

Jongeren kunnen zichzelf bij Flevodrome aanmelden, maar kunnen ook worden aangemeld door ouders, school of andere netwerkpartners zoals de gemeente Lelystad, leerplicht, hulpverlening of andere betrokkenen.

Dit alles doen wij op een kleinschalige, rustige, gezellige locatie aan de rand van het Zuigerplasbos in Lelystad, zodat jongeren zich volledig kunnen focussen op de doelen die zij willen behalen. Want wij geloven erin dat het vooral de sfeer is die maakt dat het werkt!

De resultaten

En het werkt! Uit een recent onderzoek door Regioplan in november 2020, blijkt dat Flevodrome voorziet in een belangrijke behoefte in Lelystad. De ingezette methodiek sluit aan bij de doelgroep. Onze uitstroomcijfers zijn consistent met de beoogde effecten. Zo is in de periode van 2013 tot en met 2019 35% uitgestroomd naar werk, 28% naar onderwijs en 29% naar een beter passend zorgtraject.

Vanuit dit onderzoek is ook een aantal aanbevelingen gekomen waar Flevodrome op dit moment hard mee aan de slag is. Er wordt gewerkt aan het realiseren van een breder en passender aanbod dat beter aansluit bij de huidige vraag van onze doelgroep. Ook werken we intensiever samen met onze netwerkpartners zoals o.a. MBO LelyTalent en Welzijn Lelystad/Challenge Up, waardoor we samen een meer integrale en passender maatwerk aanpak kunnen bieden.

Daarnaast onderzoeken we samen met de gemeente Lelystad en Werkbedrijf Lelystad/Batavialand of een nauwere samenwerking tot meerwaarde kan leiden voor het aanbod in toeleiding richting arbeid of onderwijs. Kortom, Flevodrome is in beweging!

Van harte welkom!

Nieuwsgierig? U bent van harte uitgenodigd om eens te komen kijken. We werken graag nauw samen met onze netwerkpartners en de bedrijven en organisaties in onze regio. We laten je graag ervaren waarom Flevodrome werkt en een belangrijke bijdrage kan leveren voor de ontwikkeling van jongeren die werk willen maken van hun toekomst!

<< Terug naar nieuwsbrief

© 2020 Copyright Lelystad Akkoord. Alle rechten voorbehouden. Powered by Het Medialab