Gewoon doen!

Donderdagmiddag 30 juni kwamen in Almere HR-professionals van diverse overheidsorganisaties uit de regio Flevoland bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen over de banenafspraak. Conclusie? Er zijn genoeg drempels en voorwaarden, maar je moet gewoon starten met plaatsen.

Vanuit daar komt het proces in beweging en leer je dat mensen uit de doelgroep vaak bijzonder gemotiveerd zijn. En zoals de aanwezige Onno Vermooten, directeur  Concern voor Werk en Werkbedrijf Lelystad en bestuurslid Regionaal Werkbedrijf Flevoland, stelde: “Mensen uit de doelgroep hebben vaak juist zeer specifieke talenten.”

De gemeente Almere organiseerde de bijeenkomst namens het samenwerkingsverband ‘Flevoland werkt’. Almere heeft veel ervaring met het creëren van werkplekken voor mensen met een beperking. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk hoeveel zaken meespelen bij het wel of niet realiseren van banen voor deze groep. Hoe groot is je organisatie? Wat doet de organisatie al aan sociaal ondernemen, hoeveel werk is uitbesteed, is er draagvlak of bekendheid op bestuursniveau en op de werkvloer, is er geld beschikbaar en kan er een passend takenpakket geboden worden?

GEWOON DOEN!

Toch moet dat bedrijven niet weerhouden om banen te realiseren. ‘Gewoon doen!’ Starten en plaatsen, dat zou de insteek moeten zijn volgens de aanwezige HR-professionals. Er zijn genoeg drempels te bedenken, maar uiteindelijk gaat het om doen en ervaring opdoen. Zo blijkt financiën bijvoorbeeld vaak een drempel, maar bij een overheidsorganisatie waar de financiën geregeld werden en het dus geen drempel meer was, liep het niet ineens veel sneller.

In de praktijk blijkt ook vaak dat mensen uit de doelgroep goede mogelijkheden hebben. Je moet dan wel in gesprek om die mogelijkheden te onderzoeken. De focus moet dan ook liggen op de mogelijkheden en niet de beperkingen.

IN GESPREK

De middag stond in het teken van met elkaar in gesprek op basis van presentaties. Naast Onno Vermooten, hielpen Hans Spigt, landelijk aanjager banenafspraak overheidswerkgevers en Adri Bouterse, arbeidsdeskundige van het UWV de discussies op gang te brengen. Waarbij aan het einde van de middag, na de presentatie van gemeente Almere, nog een belangrijke laatste voor de hand liggende conclusie getrokken kon worden. Namelijk dat je elkaar moet opzoeken en niet het wiel opnieuw probeert uit te vinden.

Vrijwel iedere organisatie is met dit thema aan de slag, dus leg contact met elkaar om ervaringen uit te wisselen en ook documenten en ideeën te delen met elkaar. Ook de contacten met het UWV en de verschillende jobcoaches/ werkmakelaars van de gemeenten, die ook vertegenwoordigd waren bij de bijeenkomst, zijn zeer belangrijk.  Samen kunnen we ervoor zorgen dat we actief met dit onderwerp aan de slag blijven. En zoals Onno Vermooten tijdens de middag stelde: “Het moet normaal zijn dat iemand uit de doelgroep op je afdeling werkt!”

Meer weten over het aannemen van iemand met een beperking? Neem dan contact met ons op!

© 2020 Copyright Lelystad Akkoord. Alle rechten voorbehouden. Powered by Het Medialab