Lelytalent zorgt voor goede aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt
Lelystad barst van het talent. Maar hoe zorg je ervoor dat dat talent optimaal benut wordt? Die vraag kwam aan de orde tijdens het symposium ‘Het lonkend perspectief’ over het project Lelytalent dat moet zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

 Lelytalent heeft als doel de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt voor studenten van de entree opleidingen en op niveau 2 te verbeteren. Verschillende Lelystadse ondernemers, onderwijsinstellingen en ook het Lelystad Akkoord, zijn verbonden aan het project dat eraan moet bijdragen dat Lelystad een inclusieve arbeidsmarkt wordt waar voor iedereen een plek is.

Onder leiding van dagvoorzitter Andries Greiner trapten burgemeester Mieke Baltus, wethouder Annemieke Messelink en directievoorzitter van het MBO-college Lelystad Ben Vermeer het symposium af. Burgemeester Mieke Baltus: “In onze stad moet iedereen de kans krijgen om zijn of haar talenten te ontdekken en te benutten. Met het oog op de ambities die we hebben als stad hebben we dat talent hard nodig. En hoe beter en doelgerichter we onze jeugd opleiden, hoe groter de kans dat ze hun leven op een gezonde en onafhankelijke manier kunnen vormgeven. Fijn dat ondernemers en onderwijsinstellingen zich hier samen voor inzetten via Lelytalent.”

Ben Vermeer benadrukt het belang van een goede samenwerking. Volgens hem ligt de kracht van Lelytalent in het feit dat alle partijen, overheid, ondernemers en onderwijs vanaf het begin mee aan de ‘tekentafel’ zaten. “Samen zijn we heel ver gekomen, alleen samen zullen we nog verder komen!”

Over Lelytalent

Lelytalent is onderdeel van het meerjarenprogramma Lelystad Next Level en heeft als doel de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt voor studenten van de entree opleidingen en op niveau 2 verbeteren. Zo’n 35 Lelystadse ondernemers zijn verbonden aan Lelytalent. Lelytalent draagt bij aan het streven van Lelystad naar een inclusieve arbeidsmarkt waar voor iedereen plek is. Het bedrijfsleven, MBO College Lelystad, SVOL, Eduvier, Werkbedrijf Lelystad, SBB, gemeente Lelystad en Lelystad Akkoord zijn gezamenlijke partners in dit project.

Ik ben trots op alle ideeën die tijdens dit symposium ontstonden om ook de komende jaren schouder aan schouder verder te werken aan het verbeteren van aansluiting onderwijs arbeidsmarkt voor kansverdienende jongeren. Iedereen doet mee!” – Projectleider Lelytalent Giny Smits

Over Lelystad Next Level

Lelystad heeft de ambitie om ook in 2040 de zelfstandige, sociaal veerkrachtige, duurzame, aantrekkelijke en economisch sterke stad te zijn die het nu is. Een stad waar nieuwe én huidige bewoners prettig wonen, werken en ondernemen. En bovendien een stad waar ook genoeg ruimte is voor recreatie en natuurbeleving. In de praktijk betekent dit een noodzakelijke groei van 80.000 naar 100.000 inwoners, het verwerven van 10.000 nieuwe banen en de realisatie van daarbij passende woningbouw. Lelystad groeit dus als stad én bouwt verder aan de samenleving.

Om die ambitie te verwezenlijken, werkt gemeente Lelystad sinds 2018 samen met Provincie Flevoland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en partners in het programma Lelystad Next Level. De Strategische Agenda is de basis van dit programma. In die agenda staan de opgaven, kansen en plannen om Lelystad naar een ‘next level’ te brengen met thema’s als Sociaal Sterk, Uitstekende Woonmilieus, Next Level Economie en Natuur, Recreatie en Toerisme en Onderscheidend Onderwijs, waar het project Lelytalent onder valt.
<< Terug naar nieuwsbrief

© 2020 Copyright Lelystad Akkoord. Alle rechten voorbehouden. Powered by Het Medialab