Lelystad Akkoord Nieuwsbrief 3, febr. 2018

Het Lelystad Akkoord zet zich in voor Lelytalent
Op donderdag 18 januari organiseerde het Lelystad Akkoord bij Hajé De Taveerne een bijeenkomst met het thema “Lelytalent” (het opleidingstraject voor kansverdienende jongeren in Lelystad).

Tijdens deze sessie hebben we met de aanwezige werkgevers gekeken hoe we samen een samenwerking kunnen starten met een traject voor jongeren.

Voorafgaand aan deze meeting heeft het team dat zich hiervoor inzet al vele werkgevers gesproken en een heel mooi aantal heeft zelfs al getekend voor een samenwerking voor de komende 4 jaar. Deze bedrijven hebben zich, vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid, verbonden aan dit jongerenproject door een overeenkomst te tekenen voor het aanbieden van stageplekken of om als opleidingsbedrijf te fungeren.

“Lelytalent, op weg naar een stabiele arbeidsmarkt”


Masterclass module 3 “Regelingen en instanties rondom de inclusieve arbeidsmarkt”.
Op 12 februari vanaf 15 uur nemen Onno Vermooten (directeur Werkbedrijf Lelystad) en Joan Pierre van Vollenhoven (manager UWV Werkgeversservicepunt) ons mee in de wereld van regelingen en instanties rondom de inclusieve arbeidsmarkt.

We gaan in deze derde sessie in op vragen zoals:

o   Bij welk loket moet ik als werkgever zijn als ik iemand met een afstand tot de arbeidsplaats
wil aannemen?
o   Welke subsidies zijn er?
o   Hoe is het sociale domein in Lelystad georganiseerd?
o   Over welke medewerkers hebben we het als we praten over iemand met afstand tot de
arbeidsmarkt?
o   Zijn er met ingang van 1 januari 2018 veranderingen op subsidie vlak die interessant zijn
om als werkgever te kennen?

Aanvang      15.00 uur
Einde           18.00 uur
Locatie         Werkbedrijf Vaartweg 67, Lelystad

Aanmelden kan tot 10 februari door een mail te sturen aan [email protected]
Heeft u op voorhand specifieke vragen of zijn er onderwerpen die u graag zou willen bespreken? Mail deze dan meteen aan [email protected] zodat we deze in de presentatie kunnen meenemen.


Terugblik Succesvolle masterclass 2
De reacties op de 2e masterclass “Inclusief ondernemen” waren enthousiast. Heel herkenbaar waren de typetjes door de acteur die de trainer Ivo van de Langhenkel Groep inzette. “Ik wist niet dat 40% van alle Nederlanders een categorie 1 psychische kwetsbaarheid heeft” was de reactie van één van de deelnemende HR managers. De trainer liet weten dat met name depressies veel voorkomen. We hebben praktische handvatten gekregen en waren geboeid. De tijd vloog. Bedankt deelnemers en  Langhenkel Groep! Werkbedrijf Lelystad zorgde voor een prettige ontvangst op zijn locatie.


Leerwerkverkiezing 2017 

De Leerwerkverkiezing zal ook dit jaar weer worden georganiseerd door het Lelystad Akkoord. Het Lelystad Akkoord zet zich in voor de inclusieve arbeidsmarkt en is een hechte samenwerking tussen de belangrijke maatschappelijke partners, zoals het bedrijfsleven, het onderwijs, het maatschappelijk middenveld en de overheid. Leerwerkbedrijven kunnen leerwerkplaatsen aanbieden en zo bijdragen aan de ontwikkeling van een leerling tot een volwaardig medewerker. Leerwerkbedrijven én leerwerktalenten laten zien dat de opstap naar de inclusieve arbeidsmarkt ook werkelijk mogelijk is, zolang we er allemaal gezamenlijk aan werken.

De Leerwerkverkiezing kent twee categorieën:
–          Talent van het jaar
–          Leerwerkbedrijf van het jaar

Dit jaar zullen we voor het eerst deze splitsing maken tussen de verkiezingen van Talent van het jaar en Leerwerkbedrijf van het jaar. Reden hiervoor is, de Talenten en de Leerwerkbedrijven beide volop de aandacht te geven die ze verdienen.       >> Lees meer


Agenda

26-03-2018      Module 4 masterclass LA: Begeleiden van werknemers met schulden
11-04-2018      Leerwerkverkiezing Talent van het jaar
07-05-2018      Leerwerkverkiezing Leerbedrijf van het jaar

© 2020 Copyright Lelystad Akkoord. Alle rechten voorbehouden. Powered by Het Medialab