Tijdens de Maand van de 1000 Voorbeelden zijn door het hele land activiteiten georganiseerd om de successen van de Banenafspraak te vieren, contacten tussen werkzoekenden en werkgevers tot stand te brengen en om werkgevers te inspireren ook kansen te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.

Zo ook in: Lelystad

Wat de Banenafspraak landelijk is, is het Lelystad Akkoord lokaal. De deelnemers aan deze coalitie (overheid, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen) werken samen aan een doel: het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt. Het akkoord is inmiddels ondertekend door 270 werkgevers.

Bijna vanaf het begin van dit lokale akkoord, is Irene Medema erbij betrokken als aanjager. “Ik ben met name bezig met de programmering van de activiteiten en, ook heel belangrijk, op een hele praktische manier bezig om bedrijven met elkaar te verbinden.”

Leer-Werkverkiezing in Lelystad

1000 Voorbeelden
Tijdens de Maand van de 1000 Voorbeelden was er een leer-werkverkiezing met drie voorbeeld leerwerkbedrijven en drie talenten. “Dat zijn mooie voorbeelden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die hun waarde graag toe willen voegen aan een bedrijf. Met deze verkiezing hebben we juist ook de aandacht willen houden op de doelgroep, of eigenlijk op de mensen die het betreft. De mensen waar we het voor doen. En met werkgevers de verhalen te delen over de impact die hun handelen kan hebben.”

Gemeente, bedrijfsleven, onderwijs
Het Lelystad Akkoord, ooit ontstaan om vanuit Lelystad invulling te geven aan de Participatiewet en de Banenafspraak, benadrukt steeds de kansen die inclusie biedt. Daarmee wordt succes geboekt. “In Lelystad halen we de targets voor de banenafspraak ruimschoots. Daar wil ik graag het Werkbedrijf bij noemen. Zij realiseren de plaatsingen. Het Lelystad Akkoord werkt heel nauw samen met werkbedrijf Lelystad: het Lelystad Akkoord opent en verbindt, het Werkbedrijf voert uit. Je ziet hier de verbinding tussen onderwijs (Lelytalent!), bedrijfsleven en gemeente (Werkbedrijf). Die is cruciaal.”

Vanuit het Lelystad Akkoord wordt veel aandacht besteed aan de vraag ‘wat het betekent om inclusief ondernemer te zijn?’ Die vraag stellen we steeds centraal en daar vestigen we de aandacht op”, zegt Medema. “We willen werkgevers helpen en begeleiden om bewust te kiezen voor inclusie en heel concreet te helpen om een en ander handen en voeten te geven. Dat was de oorsprong, nu ligt de nadruk op de krapte op de arbeidsmarkt en het bereiken van onbenut arbeidspotentieel.”

De bewustwording en de bewuste keuze voor inclusie worden steeds groter, merkt Medema. Na een begin waarin via ambassadeurs werd geprobeerd om nieuwe bedrijven te vinden, wordt het Lelystad Akkoord tegenwoordig juist actief benaderd door werkgevers met vragen over inclusie. “Om inclusie verder te brengen en meer mensen met een beperking aan een baan te helpen, hebben ondernemers volgens mij behoefte aan een vast aanspreekpunt. Ze moeten een hulplijn in kunnen zetten.”

Irene Medema

Implementeren
Rondom de banenafspraak ziet Medema een duidelijke volgorde: “eerst ging het er om de boel op te schudden en de noodzaak te laten zien, het onderwerp te propageren soms. Nu is het tijd om te gaan implementeren.” Daarbij hebben organisaties ook behoefte aan ondersteuning. “Daarom bieden wij ook handvaten en trainingen.”

Na de beslissing in de bedrijfstop zijn het zijn de teamleiders en de coaches bij de werkgevers, die er concreet mee aan de gang moeten. “En van hen wordt gevraagd tijd en energie te investeren. Dus de algemene bewustwording is gegroeid, maar de werkvloer heeft echt nog behoefte aan praktische hulpmiddelen.”

Eerlijk verhaal
Inclusief werkgeven is een grote verantwoordelijkheid met veel impact op het leven van mensen, zegt Medema. “Organisaties moeten zich realiseren wat dat voor hen betekent. Dat is de ene kant. Juist om nieuwe bedrijven te bereiken, moeten we daarom inzetten op een eerlijk verhaal over inspanningen en impact. Aan de andere kant is het van belang om de regels zo eenvoudig mogelijk te maken, natuurlijk. Het kan praktischer en makkelijker dan het nu gaat. Maar ik ben optimistisch hoor. Als we de targets in het oog houden, gaan we het zeker halen.”

© 2020 Copyright Lelystad Akkoord. Alle rechten voorbehouden. Powered by Het Medialab