Lelytalent

Project Lelytalent van start, MBO College Lelystad en partners op weg naar een duurzame arbeidsmarkt:

Het ministerie van onderwijs heeft een subsidie toegekend om Lelystadse jongeren extra kansen te geven op de arbeidsmarkt.

De groeiende behoefte op de Lelystadse arbeidsmarkt aan praktisch en uitvoerend personeel is aanleiding geweest om onder de naam ‘Lelytalent’ een Regionaal Investeringsfonds (RIF) aan te vragen bij het ministerie van onderwijs.

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven maakte op woensdag 23 mei bekend dat de aanvraag wordt gehonoreerd. En dat betekent goed nieuws voor alle betrokken partijen. MBO College Lelystad deed de aanvraag in samenwerking met het lokale bedrijfsleven, de gemeente Lelystad, Eduvier, Werkbedrijf Lelystad, het Lelystad Akkoord en SBB.

Er zijn volop kansen in Lelystad. Met het oog op de ontwikkelingen in Lelystad zoals Flevokust, Lelystad Airport en de komst van Inditex zal de vraag naar personeel naar verwachting behoorlijk toenemen.

Naast een tekort aan praktisch en uitvoerend personeel is er een groeiende groep jongeren die een grote afstand heeft tot zowel onderwijs als arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben vaak te maken met ‘multi-problematiek’. Hierdoor dreigen ze tussen wal en schip te vallen. Dat is jammer, hun talenten gaan op deze manier verloren en met de juiste begeleiding is dat te voorkomen. Het project Lelytalent is erop gericht om deze bedreigingen tegen te gaan.

Project Lelytalent
Het project Lelytalent richt zich primair op jongeren uit de Entree-opleidingen en niveau 2 opleidingen (MBO) van MBO College Lelystad. Ruim 15 bedrijven hebben zich al aan het project gecommitteerd. Zij geven aan welke kansrijke soorten werk zij zien en welke aanpassingen dit vraagt van het onderwijs. Nadat de jongeren in de eerste tien weken middels een bedrijvencarrousel een keuze hebben gemaakt voor een branche, worden zij stapsgewijs voorbereid op het werken binnen die branche. Het leren in het bedrijf wordt gedurende het jaar uitgebreid van gemiddeld twee dagen per week naar gemiddeld drie dagen per week.

Werkbedrijf Lelystad zorgt voor een juiste match tussen het bedrijf en de jongere. De focus van Lelytalent richt zich op een intensieve begeleiding van de jongeren. Dit gebeurt door een werkmeester binnen het leerbedrijf, een jobcoach vanuit Werkbedrijf Lelystad en/of een speciale pluscoach vanuit het onderwijs die ondersteunt bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het omgaan met eventuele (privé) problemen.

© 2020 Copyright Lelystad Akkoord. Alle rechten voorbehouden. Powered by Het Medialab