Nieuwe banen

De gemeente Lelystad verwacht in de komende jaren een banengroei op de Flevolandse arbeidsmarkt.

Afgelopen zomer is de gemeente Lelystad samen met TNO Arbeid, Hogeschool Windesheim en het Werkbedrijf Lelystad het project Nieuwe Banen gestart. Doel van dit project is werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te laten uitstromen naar regulier nieuw werk (waaronder Lelystad Airport en Inditex), waarbij het vertrekpunt de behoefte van werkgevers aan toekomstige functies is. Dus niet de (on)mogelijkheden van werkzoekenden staan centraal, maar de mogelijkheden van werkgevers. Parallel aan dit project loopt een wetenschappelijk onderzoek naar deze methodiek.

Inmiddels is de eerste onderzoeksfase van het project afgerond en zal worden gestart met de uitvoeringsfase. Deze fase wordt ondersteund door een zogenaamd Social Lab, waarin werkgevers, werknemers en professionals deelnemen. Het Social Lab fungeert als een klankbordgroep van het project. In het voorjaar is het Lelystad Akkoord ook aangesloten om ook vanuit deze invalshoek te kijken naar de kansen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Irene Medema via [email protected]

© 2020 Copyright Lelystad Akkoord. Alle rechten voorbehouden. Powered by Het Medialab