Draag een talent of onderneming voor!
Ben je trots op je medewerkers, collega of team? Laat jouw waardering zien door diegene voor te dragen voor de Leerwerkverkiezing van Lelystad.
Het is vanaf nu weer mogelijk om voordrachten te doen voor de Leerwerkverkiezing van 2023. We zijn volop in voorbereiding om op 23 november weer een mooie editie van het Leerwerkdiner neer te zetten en de Leerwerkverkiezing Lelystad te organiseren. Deze verkiezing is immers een begrip in Lelystad en heeft al veel mooie talenten en leerwerkbedrijven een gezicht gegeven. Herinnert u zich nog de winnaar van vorig jaar?

Achtergrond leerwerkverkiezing
De combinatie leren en werken is erg belangrijk voor het behalen van een startkwalificatie om een beroepsopleiding te kunnen volgen. Dit geldt zowel voor bedrijven en werkgevers, als voor leerlingen, de werknemers van de toekomst. Praktijkervaring opdoen is van onschatbare waarde. Dit kan alleen met de medewerking van (leerwerk)bedrijven.
Als waardering voor de inspanningen en prestaties van leerwerkbedrijven en uitzonderlijke talenten, organiseert het Lelystad Akkoord de Leerwerkverkiezing.

Leerwerkbedrijven mogen trots zijn op hun inspanningen en hun voorbeeldfunctie richting andere bedrijven. Deze bedrijven kunnen zowel zichzelf als andere leerwerkbedrijven aanmelden. Door deelname aan de Leerwerkverkiezing geven bedrijven aan belang te hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Daarnaast kunnen scholen en leerwerkbedrijven leerlingen/stagiaires, die zij zien als uitzonderlijk leerwerktalent, aanmelden voor de Leerwerkverkiezing. Ook voor de leerwerktalenten geldt, dat zij een stimulans zijn voor anderen. Bij de talenten gaat het om zowel beginnende beroepsbeoefenaars als mensen die op latere leeftijd een andere beroepsrichting hebben gekozen.

Draag een talent of bedrijf voor!  
Iedereen mag en kan een talent of een leerwerkbedrijf voordragen die kans maakt op de titel Beste Talent van het jaar of Beste Leerwerkbedrijf van het jaar.

Ken jij iemand die heel zich snel heeft ontwikkeld, een carrièreswitch heeft gemaakt, uitblinkt in houding en gedrag? Of heb jij een collega of medewerker die een nieuwe rol heel voortvarend oppakt?
Deze mensen zijn een voorbeeld voor anderen. Vaak zijn ze zelf bescheiden. Draag deze mensen (18-67 jaar en woonachtig in Lelystad) voor. Ze verdienen het en zijn inspirerend voor anderen!! Gun iemand het podium en laat hem of haar een voorbeeld zijn voor anderen.

De gekozen genomineerden worden uitgenodigd voor een geheel verzorgde feestelijke avond en maken kans op de titel “Talent van het jaar” of ‘Beste Leerwerkbedrijf’.

Iemand (of meerdere pareltjes die jij kent) voordragen kan heel eenvoudig via deze link:
Aanmelding Beste Talent van Lelystad 2023

Een leerwerkbedrijf draag je voor via deze link:
Aanmelding Beste Leerwerkbedrijf van Lelystad 2023

Kandidaten voor de titel Beste Leerwerkbedrijf en Beste Talent kunnen zichzelf voordragen of door een ander worden voorgedragen. Dit kan tot 19 oktober!
Op onze website kunt u de criteria te vinden waaraan de kandidaten moeten voldoen.
Criteria leerwerkverkiezing 2023

Uit alle voordrachten selecteert de jury per categorie drie genomineerden. Deze in totaal zes genomineerden worden eind oktober uitgebreid bekendgemaakt en gepresenteerd via onze communicatiekanalen.

Feestelijke prijsuitreiking
Een deskundige jury bepaalt de winnaars van de onderscheidingen. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst op 23 november bij het Werkbedrijf Lelystad.
Alle genomineerden krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging en worden die dag in het zonnetje gezet.

© 2020 Copyright Lelystad Akkoord. Alle rechten voorbehouden. Powered by Het Medialab