Mijn huidige rol als Directeur Onderwijs vraag tevens een focus op inclusie. Het MBO is een plek waar studenten uit de hele maatschappij met diverse achtergronden en talenten samenkomen. Inclusie in het onderwijs gaat daarmee over het creëren van een omgeving waarin alle studenten zich welkom voelen en waarin verschillende perspectieven, achtergronden en ervaringen worden gewaardeerd en benut. Je wilt graag dat inclusief denken en handelen binnen zowel de colleges als in de stageomgeving vanzelfsprekend is, helaas is dat niet altijd het geval.

Het Lelystad Akkoord zie ik als enorm waardevol voor de stad en het ROC. Het is een netwerk waar betekenisvolle uitwisseling kan plaatsvinden. Zo werken we aan bewustwording onder andere via het delen van kennis en ervaring.

Ik kijk er enorm naar uit om onderdeel te mogen zijn van de stuurgroep en bij te mogen dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt binnen Lelystad.”

© 2020 Copyright Lelystad Akkoord. Alle rechten voorbehouden. Powered by Het Medialab