De voorzitter het bestuur van de wereldwinkel Harold van Waveren opende op 28 oktober de feestelijke bijeenkomst bij de Wereldwinkel. De Wereldwinkel wil naast de het verkopen van authentieke producten uit ontwikkelingslanden zich ook in zetten voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Daarom gaat de Wereldwinkel intensiever samenwerken met sociaal ontwikkelbedrijven om daarmee ook mensen een kans te bieden die een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt.

Sander Post (Stuurgroep lid van het Lelystad Akkoord en tevens directeur van Werkbedrijf Lelystad en Concern voor Werk) was als spreker uitgenodigd. Sander liet zich tijdens zijn speech vergezellen door twee filosofen: Emanuel Kant en Winnie de Poe en maakte hierbij het bruggetje naar het thema “de waarde van werk”.

Wereldwinkels willen een eerlijker verdeling van de welvaart in de hele wereld. Ze werken om die reden samen met sociale ondernemers. Deze ondernemers werken onder andere met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om ze de gelegenheid te geven om werkervaring op te doen en zo hun levens in positieve zin te veranderen.
Ook Sander Post weet als geen ander weet hoe belangrijk het is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een steuntje in de rug te geven.

© 2020 Copyright Lelystad Akkoord. Alle rechten voorbehouden. Powered by Het Medialab