Volop belangstelling voor masterclass ‘Cultuurverschillen in het bedrijf’

De masterclass ‘Cultuurverschillen in het bedrijf’ van het Lelystad Akkoord trok veel belangstellenden.
Aan de orde kwamen zowel het verhaal achter de vluchteling als ervaringen met het werken met statushouders en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. (presentatie)

Johan Tijink, ondernemer KFC, Willem Letwory, werkcoach van Werkbedrijf Lelystad (presentatie) en Brian Berkhout, teamleider van Marfo, (presentatie) hebben dagelijks te maken met cultuurverschillen. Zij vertelden over hun ervaringen en gaven praktische tips.

Een korte samenvatting: vertrouwen geven is de beste manier om mensen een gevoel van verantwoordelijkheid te laten krijgen. Blijf erin geloven dat mensen zelf zaken kunnen oplossen maar blijf alert. Andere belangrijke sleutelwoorden zijn respect en ruimte. Neem de tijd voor een gesprek, wees duidelijk en transparant. Toon begrip, maar geef ook grenzen aan. Zijn er moeilijkheden die elders opgelost kunnen worden, verwijs door.

Ten slotte las Natasja Bijl, schrijfster, voor uit haar onlangs verschenen roman Adem. Dit boek gaat over de weg die Eritrese vluchtelingen hebben afgelegd tijdens hun vlucht. Welke moeilijkheden ondervinden zij in het nieuwe thuisland?

Bedrijven kunnen voor meer informatie contact opnemen via [email protected].

© 2020 Copyright Lelystad Akkoord. Alle rechten voorbehouden. Powered by Het Medialab