Aan Andries de eer om het boek over Lely en de Zuiderzeewerken aan Bart te overhandigen.

Vrijdagmiddag 1 oktober, verzorgde het Lelystad Akkoord bij Werkbedrijf Lelystad de John van den Heuvellezing. Bart van Kent (Tweede Kamerlid SP) verzorgde deze lezing, die een hommage was aan de vorig jaar overleden wethouder.

Onderwijs, bedrijfsleven en overheid troffen elkaar ter gelegenheid hiervan voor het eerst in lange tijd weer fysiek.

Directeur van het Werkbedrijf Lelystad Onno Vermooten blikte terug op een hele fijne samenwerking en de sporen die John achter laat. “Het is een eer om samen met de maatschappelijke organisaties in de stad het werk van John voort te zetten. En daarmee iedereen te laten participeren, ook in werk”, aldus Onno Vermooten. Hij wees nog op de wandschildering in het Werkbedrijf waaraan John meewerkte en die nu ‘De Nachtwacht van de Vaartweg” wordt genoemd.

Bart van Kent nam ons mee in de sociale geschiedenis van ons land. In de huidige tijd is er te vaak strijd tussen belangen en posities, het ‘winkeltjesdenken’, van organisaties en de schotten daartussen. Hij bevestigde ten slotte dat Den Haag door John het Lelystad Akkoord kent.

Bij de afsluiting legde Andries Greiner een verband tussen Lely als ontwerper van ons gebied, maar in dit verband als de man van de eerste sociale wet (Ongevallenwet 1901) en John als grondlegger van het Lelystad Akkoord, gericht op de inclusieve arbeidsmarkt.

Aan Andries de eer om het boek over Lely en de Zuiderzeewerken aan Bart te overhandigen.

Onze stadsdichter Thomas Gerla wist op poëtische en een zeer treffende manier John te verwoorden in zijn speciaal gemaakte gedicht dat hij die middag aan alle aanwezigen onder wie  de burgemeester en vier wethouders voordroeg.

“Hij leeft voort omdat we het nog vaak over hem hebben. En wat mis ik de inhoudelijke fijne gesprekken met hem!” liet zijn partijgenoot Alexander Sprong van de SP weten.

Mevrouw Van den Heuvel sloot deze mooie middag af met de oproep aan werkgevers om mensen die dat nodig hebben een kans te bieden. Een oproep die geheel past bij de missie van John!

© 2020 Copyright Lelystad Akkoord. Alle rechten voorbehouden. Powered by Het Medialab