Vanuit het Lelystad Akkoord bieden wij onze vrienden een masterclass 'Inclusief ondernemen' aan. Deze masterclass bestaat uit 4 modules die aansluiten bij het thema "inclusief ondernemen". Het programma is modulair opgebouwd. Dit biedt de mogelijkheid om vanuit uw organisatie verschillende functionarissen aan te laten schuiven, afhankelijk van het thema. 

Klik op de betreffende module voor meer informatie. 

Module 1   9 oktober 2017         >> Lees verslag
Visie Kiezen voor inclusiviteit, toekomst bestendig werkgeverschap door Dr. Irmgard Borghout en dr. Charissa Freese van universiteit Tilburg

Module 2 13 november 2017   >> Lees verslag
Psychische kwetsbaarheden door De Langhenkel Groep

Module 3   12 februari 2018     >> Lees verslag
Subsidieregelingen en arbeidsrecht 

Module 4 26 maart 2018    >>Inschrijven 
Begeleiden van werknemers met schulden door MDF

Wat is Lelystad Akkoord

Het Lelystad Akkoord is een samenwerking van overheid, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Allen met als doel de inclusieve arbeidsmarkt te creëren. Daarin blijft niemand aan de kant staan en is er ruimte voor ieders talent. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen een kans! Die kunnen we samen bieden. We willen de sociaaleconomische positie van Lelystad duurzaam verbeteren.

Wat is de inclusieve arbeidsmarkt? 
De Inclusieve Arbeidsmarkt is een arbeidsmarkt waaraan mensen zoveel mogelijk en duurzaam meedoen, niet kijkend naar beperkingen maar naar de mogelijkheden. Het Lelystad Akkoord zet hiervoor een netwerk op  om te kijken naar kansen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, te voorkomen dat werknemers werkloos worden, de aansluiting tussen werkgevers en opleidingen zo groot mogelijk te maken Het doel is om zoveel mogelijk mensen werkzekerheid te bieden en daarmee al het arbeidspotentieel in de regio te benutten. Bedrijven die hieraan meedoen zijn inclusieve ondernemers.